Читај ми

wordГаскин против Уједињеног Краљества, 1989, повреда члана 8. Европске конвенције о људским правима (лицу које је као дете било под старатељством одбијен је неограничен приступ  досијеу који похрањује социјална служба)