Читај ми

wordКруслин против Француске и Хувиг против француске, 1990, повреда члана 8. Европске конвенције о људским правима (прислушкивљње телефона које је вршио службеник полиције по налогу истражног судије)