Читај ми

wordРотару против Румуније, 2000, повреда чланова 8. i 13. Европске конвенције о људским правима (похрањивање и коришћење личних података у поседу Румунске обавештајне службе и немогућност оспоравања њихове истинитости)