Читај ми

wordЗ. против Финске, 1997, члан 8. Евроопске конвенције о људским правима (конфисковање медицинских података и њихово прикључивање документима из истраге без претходне сагласности пацијента у кривичном поступку; ограничење поверељивости поменутих медицинских података; објављивање идентитета и информације о заражености ХИВ-ом у судској пресуди донетој у овим поступцима)