Читај ми

wordТурек против Словачке, 2006, члан 8. (право на поштовање приватног и породичног живота) и члан 6. став 1. (право на правично суђење у разумном року) Европске конвенције о људским правима (представка је поднета у вези са тим што је подносилац наведен као сарадник бивше Чехословачке комунистичке безбедносне агенције, обављање безбедносне провере у вези са тим и одбијање његовог захтева којим је довео у питање то што је означен као сарадник)