Читај ми

(Предмет Це-362/14)

Поводом захтева за претходну одлуку, који је 25. јула 2014. упутио Високи суд Ирске у поступку Максимилијан Шремс против Повереника за заштиту података Ирске.