ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

 1. Google LLC – Адвокатска канцеларија БДК Адвокати а.о.д. из Београда, Булевар краља Александра 28
 2. Viber Media S.a.r.l. - Заједничкa адвокатскa канцеларијa Марковић Вукотић Јовковић, из Београда, Влајковићева 12
 3. eSky.pl S.A - адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг 7, Нови Сад
 4. Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited - Адвокатска канцеларија Karanović&Partners из Београда, Ресавска 23
 5. Booking.com B.V. - Адвокатска канцеларија Микијељ, Јанковић&Богдановић, из Београда, Влајковићева 28
 6. Netflix International B.V. - Адвокатска канцеларија Микијељ, Јанковић&Богдановић из Београда, Влајковићева 28
 7. Snap Inc. – Адвокатска канцеларија Живковић Самарџић из Београда, Македонска 30
 8. Toptal LLC - Снежана Марковић, serbianprivacyteam@toptal.com 
 9. Oath Inc. (компанија у саставу Verizon Communications групе чије пословање укључује портфолио дигиталних платформи, производа и услуга под брендом Yahoo!) - Адвокатска канцеларија Karanovic&Partners из Београда, Ресавска 23
 10. Yandex LLC – Адвокатска канцеларија Живковић Самарџић из Београда, Македонска 30
 11. AiCure LLC – Адвокатска канцеларија СОГ/Самарџић Орешки Грабовић а.о.д. из Београда, Кондина 13
 12. Spotify AB - Адвокатска канцеларија Karanovic&Partners из Београда, Ресавска 23
 13. CORVUS INFO д.о.о.Загреб - Наташа Пепић, zastitnik@kimtec.rs 
 14. Proxima Beta Pte. LTD, Сингапур - Адвокатска канцеларија Karanović & Partners о.а.д. Београд, Ул.Ресавска 23
 15. WeChat International Pte. LTD, Сингапур - Адвокатска канцеларија Karanović & Partners о.а.д. Београд, Ул.Ресавска 23
 16. Acer Sales International SA, Швајцарска - Адвокатска канцеларија Моравчевић, Вoјновић Партнери АОД Београд, Булевар војводе Бојовића 6-8
 17. Wizz Air Hungary Airlines Limited, Будимпешта - адвокат Игор В.Денчић, Теразије 8, Београд
 18. Upwork Inc. Сједињене Америчке Државе - Адвокатска канцеларија Карановић&partners, Ресавска 23, Београд
 19. SA Coca-Cola Services N.V. - адвокат Ивана Ружичић, адвокатска канцеларија PR Legal, Београд, Студентски трг 10/4
 20. Sharkmob AB - Адвокатска канцеларија Karanović & Partners, Ресавска 23, Београд
 21. Stunlock Studios AB - Адвокатска канцеларија Karanović & Partners, Ресавска 23, Београд
 22. Ariston Thermo Croatia doo - АОД МСА ИП - Милојевић Секулић Адвокати, Карађорђева 65, Београд
 23. LA PRAIRIE GROUP AG, Швајцарска -  Адвокатска канцеларија Karanović & Partners, Ресавска 23, Београд
 24. Orsay GmbH, Немачкa - Ordiser доо Београд, Јурија Гагарина 16, Нови Београд
 25. Pirelli Tyre S.p.A, Италија - Адвокатска канцеларија Karanovic&Partners из Београда, Ресавска 23
 1. Disney Plus Streaming Service (The Walt Disney Company Limited & Disney DTC EM Limited), Енглеска и Велс - Петрикић & Партнери а.о.д. Крунска 73, Београd.
 2. Aceville Pte. Limited, Сингапур - Адвокатска канцеларија Karanović&Partners из Београда, Ресавска 23
 3. First App Holdings Limited, Хонг Конг - Адвокатска канцеларија Karanović&Partners из Београда, Ресавска 23
 4. High Morale Developments Limited, Хонг Конг - Адвокатска канцеларија Karanović&Partners из Београда, Ресавска 23;
 5. Image Future Investment (HK) Limited, Хонг Конг - Адвокатска канцеларија Karanović&Partners из Београда, Ресавска 23
 6. Oriental Power Holdings Limited, Хонг Конг - Адвокатска канцеларија Karanović&Partners из Београда, Ресавска 23
 7. NExT Initiatives Limited, Хонг Конг - Адвокатска канцеларија Karanović&Partners из Београда, Ресавска 23
 8. Sixjoy Hong Kong Limited, Хонг Конг - Адвокатска канцеларија Karanović&Partners из Београда, Ресавска 23
 9. Hong Kong Gathering Media Limited, Хонг Конг - Адвокатска канцеларија Karanović&Partners из Београда, Ресавска 23
 10. TLIVE PTE. LTD., Сингапур - Адвокатска канцеларија Karanović&Partners из Београда, Ресавска 23
 11. GM Europe Limited, Малта-  Адвокатско ортачко друштво Јанковић, Поповић&Митић из Београда, Владимира Поповића 8А