ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

 1. Google LLC – Адвокатска канцеларија БДК Адвокати а.о.д. из Београда, Булевар краља Александра 28
 2. Viber Media S.a.r.l. - Заједничкa адвокатскa канцеларијa Марковић Вукотић Јовковић, из Београда, Влајковићева 12
 3. eSky.pl S.A - адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг 7, Нови Сад
 4. Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited - Адвокатска канцеларија Karanović&Partners из Београда, Ресавска 23
 5. Booking.com B.V. - Адвокатска канцеларија Микијељ, Јанковић&Богдановић, из Београда, Влајковићева 28
 6. Netflix International B.V. - Адвокатска канцеларија Микијељ, Јанковић&Богдановић из Београда, Влајковићева 28
 7. Snap Inc. – Адвокатска канцеларија Живковић Самарџић из Београда, Македонска 30
 8. Toptal LLC - Снежана Марковић, serbianprivacyteam@toptal.com 
 9. Oath Inc. (компанија у саставу Verizon Communications групе чије пословање укључује портфолио дигиталних платформи, производа и услуга под брендом Yahoo!) - Адвокатска канцеларија Karanovic&Partners из Београда, Ресавска 23
 10. Yandex LLC – Адвокатска канцеларија Живковић Самарџић из Београда, Македонска 30
 11. AiCure LLC – Адвокатска канцеларија СОГ/Самарџић Орешки Грабовић а.о.д. из Београда, Кондина 13
 12. Spotify AB - Адвокатска канцеларија Karanovic&Partners из Београда, Ресавска 23
 13. CORVUS INFO д.о.о.Загреб - Наташа Пепић, zastitnik@kimtec.rs 
 14. Proxima Beta Pte. LTD, Сингапур - Адвокатска канцеларија Karanović & Partners о.а.д. Београд, Ул.Ресавска 23
 15. WeChat International Pte. LTD, Сингапур - Адвокатска канцеларија Karanović & Partners о.а.д. Београд, Ул.Ресавска 23
 16. Acer Sales International SA, Швајцарска - Адвокатска канцеларија Моравчевић, Вoјновић Партнери АОД Београд, Булевар војводе Бојовића 6-8
 17. Wizz Air Hungary Airlines Limited, Будимпешта - адвокат Игор В.Денчић, Теразије 8, Београд
 18. Upwork Inc. Сједињене Америчке Државе - Адвокатска канцеларија Карановић&partners, Ресавска 23, Београд
 19. SA Coca-Cola Services N.V. - адвокат Ивана Ружичић, адвокатска канцеларија PR Legal, Београд, Студентски трг 10/4
 20. Sharkmob AB - Адвокатска канцеларија Karanović & Partners, Ресавска 23, Београд
 21. Stunlock Studios AB - Адвокатска канцеларија Karanović & Partners, Ресавска 23, Београд
 22. Ariston Thermo Croatia doo - Адвокатско ортачко друштво Јанковић Поповић Митић, Палмотићева број 16а, Београд
 23. LA PRAIRIE GROUP AG, Швајцарска -  Адвокатска канцеларија Karanović & Partners, Ресавска 23, Београд
 24. Orsay GmbH, Немачкa - Ordiser доо Београд, Јурија Гагарина 16, Нови Београд