ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

wordПреузмите датотеку:
ФОРМУЛАР ЗАХТЕВА.doc
Величина документа: 33Kb


ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА

wordПреузмите датотеку:
ФОРМУЛАР ЗАХТЕВА.doc
Величина документа:34 Kb


ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ РУКОВАОЦА КОЈОМ ЈЕ ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ОСТАВИРАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ, ОДНОСНО ПОВОДОМ ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

wordПреузмите датотеку:
ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ.doc.
Величина документа:35 Kb


ЖАЛБА КАДА РУКОВАЛАЦ НИЈЕ ПОСТУПИО/НИЈЕ ПОСТУПИО У ЦЕЛОСТИ ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ 

wordПреузмите датотеку:
ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ.doc.
Величина документа:41.5 Kb