Заштита података - Формулари

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

wordПреузмите датотеку:
ФОРМУЛАР ЗАХТЕВА.doc
Величина документа: 31Kb


ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА

wordПреузмите датотеку:
ФОРМУЛАР ЗАХТЕВА.doc
Величина документа:32 Kb


ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ РУКОВАОЦА КОЈОМ ЈЕ ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ОСТАВИРАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ, ОДНОСНО ПОВОДОМ ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

wordПреузмите датотеку:
ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ.doc
Величина документа:38 Kb


ЖАЛБА КАДА РУКОВАЛАЦ НИЈЕ ПОСТУПИО/НИЈЕ ПОСТУПИО У ЦЕЛОСТИ ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)

wordПреузмите датотеку:
ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ.doc
Величина документа:37 Kb