ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Престао да се примењује 21.8.2019. године

Закон о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" 97/08,104/09-др.закон, 68/12 -одлукa УС и 107/12) – престао да важи 22 августа 2019, када је почела примена Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр. 87/2018).

На основу члана 97. Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр. 87/2018), поступци по жалбама поводом захтева за остваривање права у вези са обрадом, поступци по захтевима за издавање дозволе за изношење података из Републике Србије и поступци надзора који нису окончани до дана почетка примене овог закона, окончаће се по одредбама (старог) Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12).

pdf

Закон о заштити података о личности