ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 • Назив органа:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

 • Адреса седишта:

Булевар краља Александра бр. 15, 11 000 Београд

 • Матични брoj:

17600524

 • Порески идентификациони брoj:

103832055

 • Адреса за пријем поднесака:

Булевар краља Александра бр. 15 11000 Београд

 • Адреса за пријем електронских поднесака:

office@poverenik.rs

 

word ИНФОРМАТОР О РАДУ

pdf ИНФОРМАТОР О РАДУ

 • Назив органа:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

 • Адреса седишта:

Булевар краља Александра бр. 15, 11 000 Београд

 • Матични брoj:

17600524

 • Порески идентификациони брoj:

103832055

 • Адреса за пријем поднесака:

Булевар краља Александра бр. 15 11000 Београд

 • Адреса за пријем електронских поднесака:

office@poverenik.rs

 

word ИНФОРМАТОР О РАДУ

pdf ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

 

Назив органа:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Адреса седишта:

Булевар краља Александра бр. 15, 11 000 Београд

Матични брoj:

17600524

Порески идентификациони брoj:

103832055

Адреса за пријем поднесака:

Булевар краља Алкесандра бр. 15 11000 Београд

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@poverenik.rs 

wordИНФОРМАТОР О РАДУ

pdf

 ИНФОРМАТОР О РАДУ

Назив органа:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Адреса седишта:

Булевар краља Александра бр. 15, 11 000 Београд

Матични брoj:

17600524

Порески идентификациони брoj:

103832055

Адреса за пријем поднесака:

Булевар краља Алкесандра бр. 15 11000 Београд

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@poverenik.rs

word ИНФОРМАТОР О РАДУ 

pdf ИНФОРМАТОР О РАДУ 

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на;дан 30.11.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.404
ОБРАЂЕНО: 106.303

Опширније...