ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

 

Основни подаци о државном органу и Информатору о раду

Назив органа:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Адреса седишта:
улица Светозара Марковића бр. 42, Београд
(седиште органа, Кабинет Повереника и Сектора за жалбе и притужбе на доступност информација)
улица Делиградска бр. 16, Београд,
(седиште и остали делови Службе Повереника)

Матични бр.:
17600524

Порески идентификациони бр.:
103832055

Адреса за пријем поднесака:
Улица Немањина 22-26 (заједничка писарница републичких органа)
11000 Београд

Адреса за пријем електронских поднесака:
office@poverenik.rs

Преузмите датотеку: word
Информaтoр o рaду
pdf

Информатор о раду

Збирни месечни
статистички

подаци

на дан 31.1.2024.
У ПРОЦЕДУРИ: 12.917
ОБРАЂЕНО: 148.075

Опширније...