ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Основни подаци о државном органу и Информатору о раду

Назив органа:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Адреса седишта:

улица Светозара Марковића бр. 42, Београд

(седиште органа, Кабинет Повереника и Сектор за жалбе и притужбе на доступност информација)

улица Делиградска бр. 16, Београд,

(седиште и остали делови Службе Повереника)

Матични бр.:

17600524

Порески идентификациони бр.:

103832055

Адреса за пријем поднесака:

Улица Немањина 22-26 (заједничка писарница републичких органа)

11000 Београд

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@poverenik.rs

 

wordИнформатор о раду.doc

pdfИнформатор о раду.pdf

Збирни месечни
статистички

подаци

на дан 31.1.2024.
У ПРОЦЕДУРИ: 12.917
ОБРАЂЕНО: 148.075

Опширније...