ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

1. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 92

2. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 37

Спискови кандидата са којима се спроводи изборни поступак:

Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак - радно место 37

Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак - радно место 92

ЈАВНИ КОНКУРС - Датум истека рока за пријављивање 02.12.2021.

Образац пријаве за радно место бр. 37

Образац пријаве за радно место бр. 92

Збирни месечни

статистички подаци 

на дан 31.8.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 9.042

ОБРАЂЕНО: 135.754

Опширније...