ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Изабрани кандидат р.м. 11 19.10.2022.

Изабрани кандидат р.м. 53 19.10.2022.

Cписак кандидата са којима се спроводи изборни поступак - радно место 11

Cписак кандидата са којима се спроводи изборни поступак - радно место 53

Интерни конкурс 5.10.2022.-рок за пријаву до 13. октобра 

Образац пријаве за радно место 11

Образац пријаве за радно место 53

Збирни месечни

статистички подаци 

на дан 31.8.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 9.042

ОБРАЂЕНО: 135.754

Опширније...