ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Интерни конкурс 16.12.2022.-рок за пријаву до 24. децембра

Образац пријаве за радно место 17

Образац пријаве за радно место 20

Изабрани кандидат р.м. 17_4.1.2023.

Изабрани кандидат р.м. 20_ 4.1.2023.

Збирни месечни 

статистички подаци 

на дан: 29.3.2024.

У ПРОЦЕДУРИ: 13.460

ОБРАЂЕНО: 153.085

Опширније...