logo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Булевар краља Александра 15
11120 Београд
Србија

Емаил: office@poverenik.rs

Телефон: +381 11 3408 900
Факс: +381 11 3343 379

Радно време: 7:30-15:30

На аутоматској телефонској централи Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, позивом на број 011/3408-900,  доступне су вам следеће опције:

Тастер 1 - Обавештења у вези са информаторима о раду органа јавне власти

Тастер 2 - Информације у вези са остваривањем права из области слободног приступа информацијама од јавног значаја

Тастер 3 - Информације у вези са остваривањем права у области заштите података о личности

Тастер 4 - For English

Тастер 0 - Поновно преслушавање