ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

word ИЗВЕШТАЈ СА СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О МОДЕЛУ ЗЗПЛ - 7.7.2017.

word  ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА МОДЕЛА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

______________________________________________________________________

 

word МОДЕЛ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

НОВ МОДЕЛ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је припремио нови Модел закона о заштити података о личности, усклађен са актуелним стандардима релевантних европских докумената, а првенствено са Општом уредбом о заштити података о личности, и отворио јавну расправу о њему.

Важећи Закон о заштити података о личности не садржи чак ни минималне одредбе које би се односиле на неколико, са становишта обраде података о личности, веома важних и деликатних области. Услед тога, већ дуго времена, практично свакодневно, се суочавамо са чињеницом да је веома тешко, често и немогуће обезбедити несметано уживање права на заштиту података о личности у свим областима живота. Повереник је већ небројено много пута јавно указивао на овај проблем, иницирао његово решавање, укључујући и достављање Влади нормативно артикулисаних решења у појединим областима, али је одговарајућа реакција надлежних сваки пут изостајала.

Потреба доношења новог закона, препозната је још средином 2012. године када је, у ту сврху, Влада формирала некакву међуресорску радну групу. Међутим, рад те Радне групе није резултирао било каквим ефектом. Настојећи да помогне, Повереник је у другој половини 2014. припремио и ставио Влади на располагање комплетан Модел новог закона. Влада је у Акционом плану за Поглавље 23 утврдила да ће нови закон бити донет до краја 2015. године и то на основу Модела који је припремио Повереник. Међутим, закон ипак није донет, а Нацрт који је презентирало Министарство правде скоро да није имао никаквих додирних тачака са моделом Повереника и био је испод минимално потребног нивоа.

У међувремену, будући да нико не чека на нас, у ЕУ је дошло до крупних, капиталних промена, у области заштите података о личности - усвојена је Општа уредба о заштити података о личности. Ово је за последицу имало потребу иновирања Модела који је Повереник припремио у 2014.

Заштита података о личности је трајан задатак у преговорима са Европском унијом и, што је још важније, императивно је налажу интереси грађана Србије. Рок за доношење новог закона о заштити података о личности у Акционом плану за Поглавље 23, неколико година узастопце, више пута је пролонгиран. Последњи рок за то био је крај 2016. године, закон није донет у том року, нови рок није познат.

У радном документу Извештаја о напретку Републике Србије од 9.11.2016. године Европска комисија је навела, између осталог, да је „потребно хитно усвојити нови закон о заштити података о личности, усклађен са стандардима ЕУ. Обрада и заштита осетљивих података о личности, биометријски и видео надзор, безбедност података на интернету, као и директан маркетинг и даље су неадекватно регулисани и остављају значајан простор за злоупотребе.“

Имајући све изнето у виду, Повереник је сачинио, овај, нови текст Модела закона, и ставља га на јавну расправу, с позивом свим заинтересованим да се укључе у расправу и дају предлоге и коментаре.

Јавна расправа траје до 15.4.2017. године. Своје предлоге и сугестије можете доставити на e-mail адресу maja.velickovic@poverenik.rs .

Повереник позива све релевантне субјекте државног и цивилног сектора и све заинтересоване да узму учешће у јавној расправи. Јасно је да изборна атмосфера није, у том смислу стимулативна, али колико год избори били важни, због њих не треба и не сме да стане живот. Нов Закон о заштити података о личности Србији је неопходан и добро је да сви који могу дају свој допринос његовом квалитету. Повереник ће анализирати све пристигле предлоге и коментаре, информисати јавност и сва лица која узму учешће у овој расправи и настојати да на основу коментара и сугестија унапреди текст. Након тога, доставиће га Влади Србије преко надлежног министарства.