ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

"Имаш право да знаш"


"Наша зграда" у епизоди "Информације од јавног значаја су доступне за свакога"


"Наша зграда" у епизоди "Информације од јавног значаја"


"Наша зграда" у епизоди "Право на приступ информацијама од јавног значаја"


 

 

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на;дан 30.11.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.404

ОБРАЂЕНО: 106.303

Опширније...