ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

„Обавештавамо грађане и органе јавне власти да се, услед повећаног обима послова који су у надлежности Повереника, овом органу могу обраћати путем мејла office@poverenik.rs сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, а путем телефона (011 3408 900) сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова".

Срдачно,

Служба Повереника