ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ ОПШТЕЊУ ПОВЕРЕНИКА И СТРАНАКА

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности прима електронске поднеске странака на следећој адреси: office@poverenik.rs

Повереник одређену врсту поднесака прима и преко Портала Е-upravа: http://www.euprava.gov.rs/ , и то:

 1. Жалбу против органа власти због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја,
 2. Притужбу против руковаоца података о личности због повреде права у вези са обрадом података о личности,
 3. Захтев Поверенику, за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Повереника,
 4. Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности које обрађује Повереник, и
 5. Захтев за остваривање права поводом извршеног увида.

ОВЛАШЋЕНА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ПОВЕРЕНИКА

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА:

За одлучивање у свим управним стварима које су у надлежности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, овлашћенo лицe по закону или овлашћењу повереника је:

 1. Маринко Радић.

ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У УПРАВНИМ СТВАРИМА:

У Сектору за жалбе и извршења - приступ информацијама, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима, у области остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја у поступцима по жалбама изјављеним против органа власти и административног извршења решења Повереника, су:

 1. Славољупка Павловић
 2. Горана Милић,
 3. Гордана Тошовић,
 4. Снежана Стојковић Димишковски,
 5. Весна Јелић,
 6. Драгана Стојисављевић,
 7. Станислава Котрањац,
 8. Наташа Мирјанић,
 9. Гордана Перишић,
 10. Тамара Бојанић,
 11. Нада Маричић Ђорђевић,
 12. Весна Арсенијевић,
 13. Софија Радојичић,
 14. Мина Ћетковић,
 15. Душица Столевски,
 16. Ања Безбрадица,
 17. Милица Ћесаревић
 18. Невена Николић,
 19. Ана Јеротић Селаковић, и
 20. Огњен Цвијановић.

У Сектору за заштиту права лица и пренос података, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима, у области остваривања права на заштиту података о личности у поступцима по притужбама изјављеним против руковалаца података, као и по захтевима за одобравање преноса података из Републике Србије, су:

 1. Наталија Ћетковић,
 2. Вера Пајић,
 3. Драгана Рајић Поздерац,
 4. Ивана Живковић Русалић.

У Сектору за хармонизацију овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга тог сектора су:

 1. Лела Рудић,
 2. Драгана Стојковић,
 3. Марина Грбић,
 4. Марија Тодоровић,
 5. Снежана Жикић,
 6. Душко Гудурић,
 7. Марко Никотић,
 8. Драгослав Ђукић
 9. Гордана Милић
 10. Андријана Бакрачевић
 11. Ивана Ристић

 У Сектору за надзор, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима у поступку надзора над спровођењем закона, других прописа и општих аката у области заштите података о личности, су:

 1. Златко Петровић,
 2. Александра Лакићевић,
 3. Мирослав Велимановић,
 4. Саша Васиљевић,
 5. Немања Дамјановић,
 6. Мирјана Мићевић,
 7. Иван Тришовић,
 8. Марко Антић,
 9. Олгица Радовановић,
 10. Гордана Вилдовић,
 11. Маријана Софиљ,
 12. Тања Мандушић Драшковић
 13. Марко Драгумило,
 14. Горан Павловић,
 15. Ивана Анђелић,
 16. Биљана Ненадић,
 17. Емина Ковачевић,
 18. Оља Живковић
 19. Горан Маројевић. 

У Сектору за информационе технологије овлашћена службена лица за предузимање радњи у управним стварима вођења Евиденције лица за заштиту података о личности су:

 1. Радоје Гвозденовић,
 2. Милан Затезало,
 3. Марјан Пурковић.

У Сектору за заједничке послове, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из области радних односа, јавних набавки и других управних аката по прописима који се примењују из делокруга рада овог сектора, су:

 1. Невенка Миловановић

У Сектору за сарадњу и извештавање;овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада овог сектора су:

 1. Гордана Мохоровић,
 2. Маја Величковић,
 3. Марко Милошевић,
 4. Ања Ћириловић,
 5. Марин Цетинић,
 6. Ана Одановић Коматина,
 7. Ђина Лукић Живковић,
 8. Мирела Зози Јековић,
 9. Марија Гладовић,
 10. Невена Станковић,
 11.  Мирјана Тодоровић.

За вођење поступка и предузимање радњи у управној ствари остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности, по захтеву поднетом Поверенику као првостепеном органу, овлашћена су сва горе именована лица.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...