ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ ОПШТЕЊУ ПОВЕРЕНИКА И СТРАНАКА

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности прима електронске поднеске странака на следећој адреси: office@poverenik.rs

Повереник одређену врсту поднесака прима и преко Портала Е-upravа: http://www.euprava.gov.rs/ , и то:

  1. Жалбу против органа власти због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја,
  2. Притужбу против руковаоца података о личности због повреде права у вези са обрадом података о личности,
  3. Захтев Поверенику, за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Повереника,
  4. Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности које обрађује Повереник, и
  5. Захтев за остваривање права поводом извршеног увида.

ОВЛАШЋЕНА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ПОВЕРЕНИКА

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА:

За одлучивање у свим управним стварима које су у надлежности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, овлашћенo лицe по закону или овлашћењу повереника је:

 

ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У УПРАВНИМ СТВАРИМА:

У Сектору за жалбе и извршења у области приступа информацијама, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима, у области остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја у поступцима по жалбама изјављеним против органа власти и административног извршења решења Повереника, су:

1. Славољупка Павловић

2. Горана Милић

3. Снежана Стојковић Димишковски

4. Весна Арсенијевић

5. Драгана Стојисављевић

6. Станислава Котрањац

7. Гордана Перишић

8. Слободан Дујовић

9. Софија Радојичић

10. Душица Столевски

11. Невенка Миловановић

12. Милица Ћесаревић

13. Ивана Ристић

14. Јована Мршић

15. Јасна Михаиловић

16. Јована Цмиљановић

17. Наташа Кујовић

18. Зорана Јусуф

19. Марина Грбић

20. Станислава Мандић

21. Невена Васковић

22. Александра Тијанић

23. Анкица Божовић


У Сектору за заштиту права лица и пренос података, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима, у области остваривања права на заштиту података о личности у поступцима по притужбама изјављеним против руковалаца података, као и по захтевима за одобравање преноса података из Републике Србије, су: 

1. Наталија Ћетковић

2. Драгана Рајић Поздерац

3. Снежана Жикић

4. Невена Вујанић

 

У Сектору за хармонизацију прописа и нормативне послове овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга тог сектора су: 

1. Лела Рудић

2. Драгана Стојковић

3. Марија Тодоровић

4. Гордана Вилдовић Станковић

5. Гордана Милић

6. Уна Мијовић

7. Јана Стојановић Севић

8. Маријана Шегрт

9. Милица Копривица

10. Мирјана Јефтић

11. Марко Никотић

12. Мина Ћетковић

13. Ивана Филимоновић


У Сектору за надзор над заштитом података о личности овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима у поступку надзора над спровођењем закона, других прописа и општих аката у области заштите података о личности, као и припреми одлука по захтевима за обраду података о личности у складу са законом којим се утврђују чињенице о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта, су: 

1. Емина Ковачевић

2. Ивана Анђелић

3. Мирјана Мићевић

4. Урош Чабрило

5. Марко Вуканић

6. Милан Томановић

7. Маријана Софиљ Аћимовић

8. Саша Васиљевић

9. Марко Антић

10. Марко Мишковић

11. Тања Мандушић Драшковић

12. Иван Тришовић

13. Олгица Радовановић

14. Биљана Ненадић

15. Немања Пантелић

16. Наташа Савић

17. Душко Гудурић

18. Оља Живковић

19. Александар Симић

20. Невена Николић

21. Наташа Газивода Борковић

22. Љиљана Томић

 

У Сектору за процесуирање прекршаја, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада овог сектора су: 

1. Мирослав Велимановић

2. Наташа Мирјанић

3. Ана Јеротић Селаковић

4. Милица Здравковић

5. Андриана Ћинкул


У Сектору за правне, финансијке и опште послове, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из области радних односа, јавних набавки и других управних аката по прописима који се примењују из делокруга рада овог сектора, су: 

1. Небојша Станивуковић

2. Љиљана Стоиљковић

3. Драгомир Пањковић

4. Гордана Ђорђевић

5. Маја Сијечо

6. Сања Подунавац

7. Немања Пашајлић


У Сектору за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада овог сектора су: 

1. Гордана Мохоровић

2. Маја Величковић

3. Андријана Бакрачевић

4. Ања Ћириловић

5. Марија Гладовић

6. Драган Миловановић

7. Мирјана Тодоровић

8. Невена Станковић Васиљевић


У Сектору за едукацију и сертификацију, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада овог сектора су: 

1. Александар Коцић Ранђеловић

2. Марко Милошевић

3. Александра Лакићевић

4. Марин Цетинић

5. Јелена Денић

6. Немања Дамјановић


У Сектору за извештавање и аналитичке послове, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада овог сектора су:  

1. Златко Петровић

2. Мирела Зози Јековић

3. Ђина Лукић Живковић

4. Анкица Лукић

5. Сандра Стојнић

 

У Канцеларији ван седишта Повереника-Нови Сад, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада ове Канцеларије су: 

1. Остоја Калаба

2. Војислав Козарски

 

У Канцеларији ван седишта Повереника-Ниш, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из делокруга рада ове Канцеларије су: 

1. Тамара Бојанић

2. Марина Цветановић

3. Далиборка Стаменковић

 

За вођење поступка и предузимање радњи у управној ствари остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности, по захтеву поднетом Поверенику као првостепеном органу, овлашћена су сва горе именована лица.