Читај ми

Модел закона о заштити података о личности (са образложењем) 

Зашто нам треба нови закон о заштити података о личности

Резултати јавне расправе