ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 7.7.2022. године објављује Акт бр. 071-03-580/2022-03 oд 8.3.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-03-580/2022-03

Датум архивирања 27.7.2022. године

Збирни месечни статистички

подаци

на дан 30.11.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.423

ОБРАЂЕНО: 123.647

Опширније...