ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 16.8.2022. године објављује Акт бр. 071-01-1442/2021-03 од 27.7.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1442/2021

Датум архивирања 06.9.2022.године.

Збирни месечни статистички

подаци

на дан 30.9.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.971

ОБРАЂЕНО: 120.192

Опширније...