ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 19.10.2022. године објављује Закључак бр. 071-01-227/2022-03 од 16.05.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-227/2022-03

Датум архивирања 7.11.2022. године.

Збирни месечни
статистички

подаци

на дан 31.1.2024.
У ПРОЦЕДУРИ: 12.917
ОБРАЂЕНО: 148.075

Опширније...