ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 28.4.2023. године објављује Акт бр. 071-06-9724/2022-03 од 6.12.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-06-9724/2022-03

Датум архивирања 12.5.2023.године.

Збирни месечни статистички 

подаци

на дан 30.4.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 5.350

ОБРАЂЕНО: 131.252

Опширније...