ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 28.4.2023. године објављује Акт бр. 071-11-2546/2023-03 од 21.4.2023. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-11-2546/2023-03

Датум архивирања 12.5.2023.године.

Збирни месечни 

статистички подаци 

на дан: 29.3.2024.

У ПРОЦЕДУРИ: 13.460

ОБРАЂЕНО: 153.085

Опширније...