Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 18.1.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-5001/2019-03 oд 17.11.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2001/2019-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 15.1.2021. године објављује Решење бр. 071-01-5797/2019-03 oд 13.11.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-01-5797/2019-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 15.1.2021. године објављује Решење бр. 071-01-1778/2019-03 од 7.10.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-01-1778/2019-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 15.1.2021. године објављује Решење бр. 071-01-392/2019-03 од 4.8.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-392/2019-03

Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података
 о личности

на дан 30.12.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 2.994
ОБРАЂЕНО: 96.249

Опширније...
 Портал отворених података