ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 14.6.2018. године објављује Решење бр. 072-04-3181/2018-07 од 5.6.2018. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр.072-04-3181/2018-07

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 8.6.2018. године објављује Aкт бр. 071-06-600/2018-03 од 14.5.2018. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 071-06-600/2018-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 18.5.2018. године објављује Aкт бр. 071-06-626/2018-03 од 14.5.2018. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 071-06-626/2018-03

Упознајте Повереника

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.6.2018. У ПРОЦЕДУРИ: 4.202 ОБРАЂЕНО: 65.856

Опширније...
 Портал отворених података