ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 24.11.2021. године објављује Акт бр. 071-06-2930/2021-01 oд 17.8.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-06-2930/2021-01

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 24.11.2021. године објављује Акт бр. 071-06-3372/2021-01 oд 20.9.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-06-3372/2021-01

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 8.11.2021. године објављује решење бр. 071-01-3130/2021-03 oд 22.9.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

071-01-3130/2021-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 27.10.2021. године објављује Акт бр. 071-01-3320/2021-03 oд 28.8.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

071-01-3320/2021-03

 

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.10.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.408
ОБРАЂЕНО: 105.539

Опширније...