Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-78/2020-03 oд 20.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-78/2020-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Решење бр. 071-01-765/2020-03 oд 13.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-00-765/2020-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 12.7.2021. године објављује Акт бр. 071-01-2355/2021-03 oд 24.6.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2355/2021-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 7.7.2021. године објављује решење бр. 071-01-1463/2021-03 oд 10.6.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1463/2021-03

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 30.6.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.544
ОБРАЂЕНО: 101.898

Опширније...