Овлашћена службена лица Повереника - обавештење о електронском општењу

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 5.4.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-3662/2019-03 oд 25.1.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3662/2019-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 23.3..2021. године објављује Решење бр. 071-01-3610/2020-03 oд 1.3.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3610/2020-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 16.3.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-4999/2019-03 oд 05.03.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-4999/2019-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 8.3.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-5133/2019-03 oд 24.2.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-5133/2019-03

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

на дан 31.3.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.394
ОБРАЂЕНО: 99.220

Опширније...