ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 24.11.2021. године објављује Акт бр. 071-06-2930/2021-01 oд 17.8.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-06-2930/2021-01

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на;дан 30.11.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.404

ОБРАЂЕНО: 106.303

Опширније...