ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Ажурирано 20.11.2023. године

Акредитовани предавачи Повереника:

 

 1. Сања Унковић, заменица Повереника
 2. Славољупка Павловић, в.д. помоћника генералног секретара, Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама
 3. Златко Петровић, в.д. помоћника генералног секретара, Сектор за извештавање и аналитичке послове
 4. Снежана Стојковић Димишковски, начелник Одељења за жалбе изјављене против правних лица или предузетника који обављају делатност од општег интереса у смислу закона којим се уређује положај јавних предузећа и правних или физичких лица која имају јавна овлашћења и сл., Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама
 5. Емина Ковачевић, шеф Одсека за надзор над заштитом података у државним органима, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе, Сектор за надзор над заштитом података о личности
 6. Иван Тришовић, шеф Одсека за надзор над заштитом података код руковалаца из области здравства, образовања, безбедности људи и имовине, информисања, запошљавања, услуга и сл., Сектор за надзор над заштитом података о личности
 7. Марко Антић, виши саветник, Сектор за надзор над заштитом података о личности
 8. Марко Милошевић, шеф Одсека за едукацију, Сектор за едукацију и сертификацију
 9. Маја Величковић, шеф Одсека за међународну и домаћу сарадњу, Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте
 10. Драгана Стојковић, шеф Одсека за нормативне послове у области привреде и финансија, рада и јавних служби, Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове
 11. Снежана Жикић, виша саветница, Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности
 12. Марко Никотић, руководилац Групе за студијско-аналитичке послове, Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове
 13. Александра Лакићевић, руководилац Групе за сертификацију, Сектор за едукацију и сертификацију
 14. Марин Цетинић, виши саветник, Сектор за едукацију и сертификацију
 15. Ања Ћириловић, руководилац Групе за пројекте, Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте
 16. Марина Грбић, виша саветница, Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама
 17. Наташа Мирјанић, виша саветница, Сектор за процесуирање прекршаја
 18. Мирела Зози Јековић, шеф Одсека за извештавање, Сектор за извештавање и аналитичке послове
 19. Софија Радојичић, виша саветница, Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама