ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Ажурирано 31.12.2021. године

Акредитовани предавачи Повереника

 

1.     Сања Унковић, заменица Повереника

2.     Славољупка Павловић, помоћник генералног секретара, Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама

3.     Златко Петровић, помоћник генералног секретара, Сектор за надзор

4.     Марко Милошевић, начелник Одељења, Сектор за сарадњу и извештавање

5.     Маја Величковић, начелник Одељења, Сектор за сарадњу и извештавање

6.     Марин Цетинић, руководилац Групе, Сектор за сарадњу и извештавање

7.     Ања Ћириловић, руководилац Групе, Сектор за сарадњу и извештавање

8.     Драгана Стојковић, начелник Одељења, Сектор за хармонизацију

9.     Снежана Жикић, шеф Одсека, Сектор за хармонизацију

10.    Марина Грбић, шеф Одсека, Сектор за хармонизацију

11.   Марко Никотић, руководилац Групе, Сектор за хармонизацију

12.   Марко Драгумило, шеф Одсека, Сектор за надзор

13.   Александра Лакићевић, виши саветник, Сектор за надзор

14.   Марко Антић, виши саветник, Сектор за надзор

15.   Снежана Стојковић Димишковски, начелник одељења, Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама

16.   Иван Тришовић, виши саветник, Сектор за надзор

17.   Емина Ковачевић, виши саветник, Сектор за надзор

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...