Извештај Повереника за 2015. годину

Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2015. годину

word Извештај за 2015.

pdf Извештај за 2015.

word Резиме уз годишњи извештај

word Преглед решења Повереника донетих у 2015.години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења

Извештај Повереника за 2014. годину

Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2014. годину

wordИзвештај за 2014.

pdfИзвештај за 2014.

wordРезиме уз годишњи извештај

wordПреглед решења Повереника донетих у 2014.години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења

 

Страна 1 од 6