ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину

word Извештај за 2013.

pdf Извештај за 2013.

word Резиме уз годишњи извештај

word Преглед решења Повереника донетих у 2013.години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења 

pdfЗАКЉУЧАК Народне скупштине поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину, РС број 42 - (на предлог Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова), 5.јун 2014.

pdfЗАКЉУЧАК Народне скупштине поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину, РС број 43 - (на предлог Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу), 5.јун 2014.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности позива вас на представљање „Годишњег извештаја Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2013. годину" грађанима Републике Србије.

Извештај за 2013. годину односи се на примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности.

Представљање Годишњег извештаја Повереника за 2013. годину одржаће ће се 19. јуна 2014. године са почетком у 11 часова у Београду, у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2, свечани улаз (за новинаре источни улаз), сала „Србија", први спрат.

Извештај Повереника за 2013. годину, доступан је на интернет страници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности www.poverenik.rs.

Коментаре и питања у вези са извештајем, можете доставити Поверенику електронском поштом на адресу godisnji.izvestaj@poverenik.rs   најкасније до 17.јуна 2014. године.

Преузмите документ