Читај ми

Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2012. годину

Извештај за 2012. word

Извештај за 2012. pdf

Резиме уз годишњи извештај word

Резиме уз годишњи извештај pdf

pdfЗакључак Народне Скупштине поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2012. годину