Читај ми

Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2014. годину

wordИзвештај за 2014.

pdfИзвештај за 2014.

wordРезиме уз годишњи извештај

wordПреглед решења Повереника донетих у 2013.години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења