Читај ми

Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2015. godinu

wordIzveštaj za 2015.

pdfIzveštaj za 2015.

wordRezime uz godišnji izveštaj

wordPregled rešenja Poverenika donetih u 2015.godini koja nisu izvršena ili po kojima organ vlasti nije obavestio Poverenika da je postupio po nalogu iz rešenja