Читај ми

wordИзвештај за 2016. годину

pdf Извештај за 2016. годину

wordРезиме уз годишњи извештај

wordПреглед решења Повереника донетих у 2016.години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења