Читај ми

word Уводне напомене

wordИзвештај за 2017. годину

pdf Извештај за 2017. годину

word Резиме уз Годишњи извештај

wordПреглед решења Повереника донетих у 2017. години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења