Читај ми

wordИзвештај за 2018. годину

pdfИзвештај за 2018. годину

wordРезиме уз Годишњи извештај

wordПреглед решења Повереника донетих у 2018. години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника по налогу из извршења

wordИзвештај поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2018. годину ("Службени гласник РС", бр. 51/19)