ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

 wordИзвештај за 2021.годину

pdf Извештај за 2021.годину

Прилог 1 - Преглед решења Повереника донетих у 2021.години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења (стање на дан 25.2.2022.)

 

Закључак Народне скупштине поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2021. годину - 27.02.2023. РС број 10