Читај ми

1. О ПРАВУ НА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

1.1. Садржина права и заштита

Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у Србији је установљено Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Закон) који је донет почетком новембра 2004. године. Садржина овог права суштински представља право на приступ документима у поседу органа јавне власти, најпре право тражиоца да га орган обавести да ли располаже или не затраженом информацијом, затим право на увид у документ у коме је информација садржана и право да добије копију документа.

Овде преузмите документ:
pdfИзвештај за 2008.годину.pdf
Величина документа:589 Kb