Читај ми

Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2009. години

О  ИНСТИТУЦИЈИ ПОВЕРЕНИКА

1.1. Статус, овлашћења и обавезе

Повереник за информације од јавног значаја је установљен Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја из 2004.г. као независан и самосталан државни орган. Доношењем Закона о заштити података о личности из октобра 2008.г. и добијањем нових надлежности, преименован je у Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (у даљем тексту: Повереник) почев од 1.1.2009.г.

Овде може може преузети документ

wordИзвештај за 2009.doc
Величина документа: 579 Кб