ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Спискови кандидата са којима се спроводи изборни поступак 22.11.2021:

Радно место бр. 3 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 15 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 25 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 30 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 34 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 48 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 64 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 73 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 75 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 91 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 97 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

 

ЈАВНИ КОНКУРС - Датум истека рока за пријављивање 4.11.2021.

Образац пријаве за радно место бр. 3

Образац пријаве за радно место бр. 15

Образац пријаве за радно место бр. 25

Образац пријаве за радно место бр. 30

Образац пријаве за радно место бр. 34

Образац пријаве за радно место бр. 48

Образац пријаве за радно место бр. 64

Образац пријаве за радно место бр. 73

Образац пријаве за радно место бр. 75

Образац пријаве за радно место бр. 91

Образац пријаве за радно место бр. 97