ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак - радно место 37

Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак - радно место 92

ЈАВНИ КОНКУРС - Датум истека рока за пријављивање 02.12.2021.

Образац пријаве за радно место бр. 37

Образац пријаве за радно место бр. 92