ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ



logo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ





Читај ми

ЈАВНИ КОНКУРС - Датум истека рока за пријављивање 24.8.2023.

Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Образац пријаве за радно место бр. 1

Образац пријаве за радно место бр. 2

Образац пријаве за радно место бр. 3

Образац пријаве за радно место бр. 4

Образац пријаве за радно место бр. 5

Образац пријаве за радно место бр. 6

Образац пријаве за радно место бр. 7

Образац пријаве за радно место бр. 8

Образац пријаве за радно место бр. 9

Образац пријаве за радно место бр. 10

Образац пријаве за радно место бр. 11

Образац пријаве за радно место бр. 12

Образац пријаве за радно место бр. 13

Образац пријаве за радно место бр. 14

Образац пријаве за радно место бр. 15

Образац пријаве за радно место бр. 16

Образац пријаве за радно место бр. 17