ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

DSC 0381Славољупка Павловић је рођена 1977. године.

Дипломирала је на Правном факултету у Београду (Универзитет у Београду) 2001. год.

Код Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности запослила се у јуну 2010. год. Руководи Сектором за жалбе и извршења – приступ информацијама.

Радила је у Првом општинском суду у Београду, а потом у Апелационом суду у Београду.

Правосудни испит је положила 2003. год. Године 2004. прошла је обуку из медијације и положила испит за медијатора (сертификат за ADR) у организацији Првог општинског суда у Београду и Делегације Европске уније у Републици Србији. Јавнобележнички испит је положила 2013. У априлу 2011. прошла је једномесечну обуку о заштити узбуњивача у Шарлоту, у Северној Каролини, САД, у организацији USAID-а.

Објавила је већи број стручних чланака из области људских права (заштита података о личности и антидискриминационо право). Уредница је публикација број 2 и 4 „Заштита података о личности – Ставови и мишљења Повереника“. Била је ангажована од стране различитих невладиних организација, као и Повереника за заштиту равноправности да држи обуке из антидискриминационог права.

Говори енглески језик.