Читај ми

NevenaРођена 1977. године у Београду.
Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године.
У Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је од маја 2009. године. Руководи Сектором за хармонизацију..
2017. године по спроведеној безбедносној провери издат јој је сертификат за приступ тајним подацима до степена поверљивости „Строго поверљиво“.
2012. године изабрана је за чланицу Бироа Саветодавног комитета Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података Савета Европе, а у периоду од 2014. до 2016. године је била и заменица председника Саветодавног комитета.
Од 2017. године је чланица радног тела Међународне конфенције повереника за информације којим председава Повереник за информације Велике Британије.
2014. године, у периоду од априла до јуна, стицала је искуство радећи у Агенцији за заштиту података о личности Краљевине Холандије.
Има мастер диплому из правних наука Универзитета у Лидсу, Велика Британија (тема: однос права на притуп информацијама и заштите података о личности), и мастер диплому хуманитарних наука Универзитета Малте (тема: Слобода изражавања на интернету). Ауторка је радова на тему слободног приступа информацијама и заштите података о личности објављених у стручној литератури и медијима, и уредница је књига „Заштита узбуњивача“ (2013) и „Заштита података о личности у области радних односа“ (2018). Излагала је на бројним домаћим догађајима, као и на међународним конференцијама у земљи и иностранству. На Међународним конференцијама излагала је и као представница Савета Европе, и била је ангажована за анализу утицаја појединих феномена на заштиту података (као прилог Извештају Венецијанске комисије) и анализу прописа о заштити података појединих држава чланица Савета Европе.
Била је адвокатски приправник и сарадница удружења грађана – Комитет правника за људска права (од 2001. године), а од 2004. године, координаторка Одсека за слободу медија Мисије ОЕБС у Србији. Положила је правосудни испит.
Говори енглески и немачки, и служи се француским и руским језиком.