ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Милан МариновићРођен 1963. године у Ваљеву.

Дипломирани правник са правосудним испитом.

Одлуком Владе Републике Србије од 14.08.1998. године први пут именован за судију код Градског судије за прекршаје у Београду, а затим 24.08.2006. године поново именован на исту функцију. На предлог Високог савета судства Одлуком о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности коју је донела Народна скупштина Републике Србије 29.12.2009. године изабран за судију Прекршајног суда у Београду. Одлуком о избору судија на сталну функцију коју је донео Високи савет судства изабран за судију на сталној судијској функцији у Прекршајном суду у Београду. Био је члан неколико радних група за измене постојећих и доношење нових прописа.

Добитник је више захвалница факултета за подршку у настави студентима.

Поседује дипломе и сертификате за обуке из различитих области права (Закон о заштити узбуњивача, Закон о спречавању насиља у породици и Закона о азилу и миграцијама у ЕУ).

Сертификовани је предавач при Правосудној академији за судије и правне стручњаке.

Аутор је више радова у вези прекршаја и прекршајног поступка.

Одлуком Високог савета судства од 30.12.2009. године постављен за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Београду. Одлуком о избору Председника Прекршајног суда у Београду, од стране Народне скупштине Републике Србије од 23.05.2014. године, је изабран за председника Прекршајног суда у Београду.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 26. 07. 2019. године изабран је за Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.