ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Рођена 1959. године у Београду.

Завршила Пету београдску гимназију и Правни факултет Универзитета у Београду.

Од 1986. до 1993. године била је запослена у Окружном затвору у Београду, где је обављала правне послове за потребе Радне заједнице, а од 1993. до 2013. у Министарству просвете, где је обављала нормативне послове у области образовања.

У Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности запослена је од 2013. године, најпре на радном месту за нормативне и управне послове у области слободног приступа информацијама од јавног значаја – Сектор за хармонизацију, а затим на радном месту руководиоца Групе за нормативне послове у истом сектору.

Послове помоћника генералног секретара Службе обавља од фебруара 2020. године.