ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

SanjaUnkovicРођена 1975. године у Београду.

Завршила Трећу београдску гимназију и Правни факултет Универзитет у Београду.

Од 2004. до 2011. године радила у банци на правним пословима.

У Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности запослена је од фебруара 2011. године на пословима инспекцијског надзора над заштитом података о личности.

Акредитовани је реализатор – предавач из области заштите података о личности.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 25. 3. 2021. године изабрана је за заменицу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.